codpostal.info.ro
Confidentialitatea datelor personale

Operatorului siteului codpoștal.info.ro garantează că datele cu caracter personal al utilizatorului siteului codpoștal.info.ro nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Drepturile utilizatorului siteului codpoștal.info.ro, astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt:

- dreptul de informare
- dreptul de acces la date
- dreptul de intervenție
- dreptul de opoziție
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
- dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere pe adresa de mail hq[a rond]dateoficiale.ro, urmând să primiți un răspuns în cel mai scurt timp.

Securitatea datelor personale

Operatorului siteului codpoștal.info.ro folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele partenerilor. Toate echipamentele tehnice folosite de operatorul siteului codpoștal.info.ro sunt securizate împotriva accesărilor neautorizate.

Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea prezentei Politicii de confidențialitate al siteului codpoștal.info.ro. Orice modificări vor fi aduse Politicii de confidențialitate prezente, vor fi publicate pe site-ul codpoștal.info.ro, și prin continuarea utilizării site-ului după publicarea modificărilor, se consideră acceptarea acestor modificări.
,
,